You, the petitioner
Plaatjepetitie 01

OsDORPerweg moet veel veiliger worden door strikte handhaving - Stop sluipverkeer

295 signatures

Een racebaan! Momenteel geen handhaving op huidige verboden en in de nieuwe herinrichtingsplannen worden overtreders zelfs gefaciliteerd en de weg blijft een dodelijk gevaarlijke racebaan voor sluipverkeer. De plannen moeten van tafel en eerst willen de bewoners strikte handhaving!

Petition

We

Klankbordgroep Oud Osdorp en inwoners,

 

observe

  • Dat er geen handhaving plaatsvindt op de kwalificatie "24/7 bestemmingsverkeer", gesloten-verklaring zwaar vrachtverkeer en nihil handhaving op snelheid.

  • Dat momenteel meer dan 80% sluipverkeer is dat veel te hard rijdt.

  • Dat er bij het maken van de plannen is uitgegaan van dit huidige verkeersbeeld, ontstaan door het al jarenlang uitblijven van strikte handhaving.

  • Dat de nieuwe plannen géén veiliger OsDORPerweg op leveren voor álle weggebruikers.

 

and request

  • Onmiddellijke stopzetting van het herinrichtingsproject.

  • Strikte 100% handhaving door middel van camera's op de huidige verboden, de maximum snelheid en afdoende maatregelen tegen het sluipverkeer 24/7.

  • Overleg met betrokken ondernemers in verband met vrachtverkeer.

  • Pas nádat bovenstaande verzoeken zijn ingewilligd, mét bewoners plannen maken voor het nóg veiliger maken voor echt álle verkeersdeelnemers middels een herinrichting (groot onderhoud).

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2020-01-01 
Lead petitioner:
Hans de Waal 
Organisation:
Klankbordgroep Oud Osdorp 
Website:

History

Signatures

Updates

We worden helaas niet echt serieus genomen.

25 juni jl hebben we ingesproken bij de raadsvergadering en we hebben daarmee zeker de aandacht van de verschillende partijen op ons gevestigd.

De raadsvergadering staat online

Wij zijn eigenlijk een beetje met stomheid geslagen.

Met name de reactie van dhr. Bobeldijk namens het dagelijks bestuur vinden we ver beneden de maat. Wat hij zegt, komt in het kort hierop neer:

  • Het DB gaat door met de ingeslagen weg (aanleg van het vrijliggend fietspad en verleggen van de sloot)

  • Er wordt geen directe actie ondernomen voor wat betreft de handhaving.

De 42 e-mails waarvan 6 bezwaarschriften én 230 handtekeningen van de petitie worden eenvoudig door het DB terzijde gelegd. Dhr.

+Read more...

Bobeldijk komt zelfs met de leugenachtige mededeling dat er bij een van de informatie bijeenkomsten ".. aardig wat mensen waren die vonden dat er een apart fietspad moet komen ...". De drie voorstanders die wij daar heb gesproken gaan echter meteen om, als ze horen dat de sloot moet worden verlegd en we het alternatief (strikte handhaving) noemen.

Wij zijn als klankbordgroep door de heer Bobeldijk dus niet serieus genomen!

Gelukkig hebben we van diverse politieke partijen ook andere signalen ontvangen die ons steunen. We willen graag meer draagvlak krijgen bij deze raadsleden.

De komende weken gaan we hier dan ook contact met de betreffende partijen zoeken.

vragen? Klankbordgroep Oud Osdorp e-mail: k.o.o@ziggo.nl

2019-06-25

Prachtig !

Wat een goeie reacties krijgen we al. Komt net een buurman van verderop langs die vroeg of ik al had getekend.

+Read more...

Goeie actie! Check of je buren de petitie ook steunen.

2019-06-13